บริการ  
     
 
  Tool Meresurement : 
 
 
     
 
 
     
 
     
 
     
 
 
  - Layout Machine Fujioka (Japan) BK 1500  1 Unit 
  - Outside Micro Meter “Mitutoyo”    
    0-25     mm.
  25-50   mm.
  50-75   mm.
  75-100 mm.
(0.001 mm.)
(0.001 mm.)
(0.001 mm.)
(0.001 mm.)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
  - Digital Outside Micro Meter “Mitutoyo”    
    0-25     mm. 
 
25-50   mm.
  50-75   mm. 
(0.001 mm.)
(0.001 mm.)
(0.001 mm.)
1 Unit
1 Unit
2 Unit
  - Inside Micro Meter “Mitutoyo”    
    5-30 mm.
  25-50 mm.
  50-75 mm.
  75-100 mm.
(0.01 mm.)
(0.01 mm.)
(0.01 mm.)
(0.01 mm.)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
  - Vernier Digital 0-200 mm. “Mitutoyo” 2 Unit
  - Vernier 0-200 mm. (0.02 mm.) “Mitutoyo” 8 Unit
  - Vernier 0-200 mm. (0.05 mm.) “Mitutoyo” 3 Unit
  - Vernier 0-300 mm. (0.02 mm.) “Mitutoyo” 3 Unit
  - Vernier 0-1000 mm.(0.02 mm.) “Mitutoyo” 3 Unit
   
 
 
     
Current Pageid = 281