สั่งพิมพ์/Print
 
 
 
   
    บริษัท สยาม เค2เค กรุ๊ป จำกัด
    รับออกแบบ ทำ-จิ๊ก ฟิกเจอร์ และสร้างเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ
 
  เรามุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ การออกแบบอย่างต่อเนื่อง
เราสรรหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง
เรายึดมั่นความพึงพอใจให้กับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ
เราพัฒนาความเป็นอยู่ของบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดี และมีคุณธรรม
เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมดีขึ้น
   
   
    ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
   
 
 
 
 
 
   
   
 
   
บริษัท สยาม เค 2 เค กรุ๊ป จำกัด
 
   รับออกแบบ ทำ-จิ๊ก ฟิกเจอร์
 
 สร้างเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ
 Design & Making Die Casting
 Spare Parts Die Casting

 
 
   
           Type of Business
   
 
  Design and Make Jig Fixture (ออกแบบ และผลิตอุปกรณ์ยึดชิ้นงาน)
New Make Jig and Fixture (รับทำจิ๊ก–ฟิกเจอร์)
New Make Machine Automatic System  (รับสร้างเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ)
New Make and Repair spare part of Machine same Drawing
(รับผลิต และซ่อมแซม ชิ้นส่วน เครื่องจักรตามแบบ)
   
Design & Making Die Casting
Spare Part Die Casting
 
 
Current Pageid = 1